Naša pivovarna

Skozi piva pivovarne Kajtimar spoznamo del zgodovine slovenske srednjeveške dežele Karantanije.

Zaradi grožnje Avarcev, da osvojijo karantansko ozemlje, je karantanski vladar za pomoč poprosil Bavarce. Ti so mu jo ponudili v zameno za to, da Karantanci sprejmejo krščansko vero. Med prvimi, ki so jo sprejeli,je bil knezov nečak Kajtimar. Duhovnik Lupo je prevzel vlogo krstnega botra. Pod vladavino kneza Kajtimara se je s križem in mečem začelo množično pokristjanjevanje Karantancev.

Kajtimar se je s krščansko vero odpovedal slovanskim bogovom. Perunu, najvišjemu med njimi, predstavniku strele in groma, žita in pomladi ter vsega nadzemnega sveta. Velesu, bogu podzemlja, ki v svoji božji službi predstavlja Perunovega nasprotnika, hkrati pa je – v obliki drevesa in korenin – z njim povezan v nerazdružljivo celoto.

Naša piva so prevzela imena naših junakov in njihove značaje.